Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Museology
Learning outcome:
Zna typologię muzeów, umie podać przykłady
Connections with FLO:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce