Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Economics
Learning outcome:
Potrafi wykonać prostą analizę kosztów i ocenę efektywności przedsięwzięć
Connections with FLO:
  • TR1A_W06
    Ma podstawową wiedzę na temat roli i znaczenia turystyki i rekreacji w rozwoju międzynarodowym, krajowym, regionalnym i lokalnym
  • TR1A_W07
    Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych