Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Museology
Learning outcome:
Rozumie pojęcie rewindykacji, zna jej kontekst historyczny i znaczenie dla polskiego dziedzictwa kulturowego
Connections with FLO:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce