Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Economics
Learning outcome:
ZPotrafi scharakteryzować pojęcie PKB i sposób prowadzenia porównań międzyokresowych i międzynarodowych
Connections with FLO:
  • TR1A_W07
    Zna i rozumie potrzeby, czynniki, procesy i struktury kształtujące rozwój sektorów turystyki i dziedzin komplementarnych
  • TR1A_W12
    Zna podstawowe metody i narzędzia badawcze służące do ilościowego i jakościowego opisu zjawisk zachodzących w turystyce