Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Economics
Learning outcome:
Umie objaśnić sposób działania rynków finansowych, w tym giełdy
Connections with FLO:
  • TR1A_U02
    Potrafi określić strukturę potrzeb wraz ze sposobami ich zaspokajania dla różnych form turystyki
  • TR1A_U03
    Potrafi określić elementy składowe oferty turystycznej dla różnych segmentów rynku turystycznego