Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Economics
Learning outcome:
Umie objaśnić model gospodarki rynkowej
Connections with FLO:
  • TR1A_U05
    Potrafi opracować podstawowy biznesplan dla turystyki i dziedzin komplementarnych