Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Documenting and valuing geotourism objects
Learning outcome:
Potrafi zdefiniować obiekt geoturystyczny i opisać jego rodzaje
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych