Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Documenting and valuing geotourism objects
Learning outcome:
Zna i rozumie proces waloryzacji jako metodę badawczą, wartościującą obiekty przyrodnicze
Connections with FLO:
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej
  • TR2A_W07
    Zna i rozumie różnorodne relacje interdyscyplinarne w naukach o turystyce wraz z metodyką ich badania
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych