Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Documenting and valuing geotourism objects
Learning outcome:
Zna i rozumie znaczenie dokumentacji obiektów geoturystycznych w promocji i ochronie dziedzictwa geologicznego
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego