Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Planowanie i doradztwo turystyczne
Learning outcome:
Zna podstawowe zagadnienia z zakresu planowania turystycznego
Connections with FLO:
 • TR2A_W01
  Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR2A_W04
  Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
 • TR2A_W05
  Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych
 • TR2A_W13
  Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego
 • TR2A_W15
  Posiada pogłębioną wiedzę o najnowszych metodach planowania, organizacji i zarządzania w przemyśle turystycznym