Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Planowanie i doradztwo turystyczne
Learning outcome:
Potrafi programować rozwój turystyki i rekreacji zrównoważonej w skali lokalnej
Connections with FLO:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U08
  Posiada umiejętność rozwijania przedsiębiorczości i innowacji do działalności gospodarczej w turystyce
 • TR2A_U12
  Posiada umiejętności dostosowania swoich kwalifikacji do potrzeb zarządzania firmą turystyczną na różnych poziomach
 • TR2A_K02
  potrafi kierować zespołami ludzkim stawiając cele, wybierając metody i narzędzia realizacji
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne