Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Planowanie i doradztwo turystyczne
Learning outcome:
Potrafi programować w sposób zintegrowany rozwój turystyki i rekreacji na różnych obszarach
Connections with FLO:
 • TR2A_U01
  Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
 • TR2A_U06
  Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
 • TR2A_U10
  Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,
 • TR2A_U13
  Posiada umiejętność dostosowania się do wymogów zarządzania różnymi typami podmiotów turystycznych
 • TR2A_K04
  potrafi kierować przygotowywaniem projektów społecznych dla turystyki i oceniać ich skutki społeczne