Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Polityka turystyczna
Learning outcome:
Zna i charakteryzuje relacje branży turystycznej i administracji rządowej i samorządowej
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych