Module learning outcome data:
Code:
M_W006
Category:
Knowledge
Module:
Polityka turystyczna
Learning outcome:
Zna i opisuje relacje i współpracę transgraniczną, lokalną i regionalną
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych