Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Management of tourist company
Learning outcome:
Zna organizację przedsiębiorstwa turystycznego
Connections with FLO:
  • TR2A_W11
    Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej