Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Management of tourist company
Learning outcome:
Zna i rozumie procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie turystycznym
Connections with FLO:
  • TR2A_W11
    Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej
  • TR2A_W15
    Posiada pogłębioną wiedzę o najnowszych metodach planowania, organizacji i zarządzania w przemyśle turystycznym