Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Management of tourist company
Learning outcome:
Rozumie zasady funkcjonowania i zarządzania przedsiębiorstwem turystycznym
Connections with FLO:
  • TR2A_W11
    Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej
  • TR2A_W12
    Zna zasady i regulacje prawne prowadzenia działalności gospodarczej w turystyce, rekreacji i usługach czasu wolnego
  • TR2A_W15
    Posiada pogłębioną wiedzę o najnowszych metodach planowania, organizacji i zarządzania w przemyśle turystycznym