Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Balneology
Learning outcome:
Definiuje rodzaje, genezę i występowanie surowców balneologicznych na obszarze Polski.
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego