Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Balneology
Learning outcome:
Wskazuje uzdrowiska Polski i charakteryzuje ich surowce balneologiczne.
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U10
    Posiada pogłębioną umiejętność doradztwa dla branż gospodarki zaangażowanych w rozwój turystyki i innych usług czasu wolnego,