Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Geologia ogólna i turystyczna
Learning outcome:
Potrafi zdiagnozować i scharakteryzować najważniejsze typy skał.
Connections with FLO:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce