Module learning outcome data:
Code:
M_K001
Category:
Social competence
Module:
Geoparks
Learning outcome:
Rozumie znaczenie tworzenia geoparków dla ochrony georóżnorodności i zrównoważonego rozwoju oraz promocji dziedzictwa geologicznego
Connections with FLO:
  • TR2A_K05
    umie opracować koncepcję i wdrożyć przedsięwzięcie dla turystyki o znacznym zasięgu
  • TR2A_W05
    Posiada pogłębioną wiedzę o stosowaniu zasad zrównoważonego rozwoju w turystyce i dziedzinach komplementarnych