Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Geomedicine
Learning outcome:
He can indicate the share of minerals in the construction of the human body
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych