Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Geomedicine
Learning outcome:
Can characterize natural sources of danger to human health and life
Connections with FLO:
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych