Module learning outcome data:
Code:
M_W005
Category:
Knowledge
Module:
Geomedicine
Learning outcome:
He can determine the negative effects of substances on the human body
Connections with FLO:
  • TR2A_U06
    Potrafi przewidywać możliwe zagrożenia i oceniać ich ryzyko w usługach turystycznych
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce