Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
History of geographical discoveries
Learning outcome:
Potrafi wyjaśnić przyczyny ekonomiczno-polityczne wielkich odkryć geograficznych i zna ich historie
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych