Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Museums of the World
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać wiedzę o muzeach świata, słynnych wystawach i dziełach sztuki dla potrzeb turystyki
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U09
    Posiada pogłębioną umiejętność tworzenia raportów pisemnych i przygotowania wystąpień ustnych w języku polskim oraz języku obcym, uznawanym za podstawowy dla studiowania nauk o turystyce