Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Spa resorts in Poland and in the world
Learning outcome:
Zna i rozumie różnice między uzdrowiskami w Polsce i na świecie
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego