Module learning outcome data:
Code:
M_U004
Category:
Skills
Module:
Spa resorts in Poland and in the world
Learning outcome:
Umie określić uwarunkowania rozwoju uzdrowisk w Polsce i na świecie
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_W09
    Posiada różnorodną wiedzę o sposobach utrzymania i/lub poprawy stanu zdrowia człowieka poprzez turystykę i inne usługi czasu wolnego
  • TR2A_W10
    Posiada różnorodną wiedzę o roli i sposobach wykorzystania bazy materialnej i środków transportu w systemie turystycznym