Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Underground touristic trails
Learning outcome:
Zna i rozumie najważniejsze pojęcia z zakresu geoturystyki i turystyki podziemnej
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej