Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Underground touristic trails
Learning outcome:
Zna wybrane, najciekawsze podziemne trasy turystyczne w Polsce i na świecie
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego