Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Underground touristic trails
Learning outcome:
Ma wiedzę w zakresie zagospodarowania, udostępnienia, promocji podziemnego obiektu turystycznego
Connections with FLO:
  • TR2A_W08
    Posiada szczegółową wiedzę o zasadach tworzenia produktu turystycznego
  • TR2A_W10
    Posiada różnorodną wiedzę o roli i sposobach wykorzystania bazy materialnej i środków transportu w systemie turystycznym
  • TR2A_W13
    Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego