Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Field exercises on Tourist attractions of Poland
Learning outcome:
Zna pojęcie waloru turystycznego i potrafi scharakteryzować atrakcyjność turystyczną odwiedzanego miejsca.
Connections with FLO:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki