Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Turystyka przemysłowa
Learning outcome:
Zna przykłady turystycznych obiektów przemysłowych w Polsce i na świecie oraz potrafi je scharakteryzować
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W08
    Posiada szczegółową wiedzę o zasadach tworzenia produktu turystycznego