Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
Field exercises on Tourist attractions of Poland
Learning outcome:
Zna atrakcje turystyczne Beskidu Niskiego i Gór Świętokrzyskich wraz z ich kontekstem historycznym, kulturowym i religijnym
Connections with FLO:
  • TR1A_W08
    Ma elementarną wiedzę o walorach i atrakcjach przyrodniczych, kulturowych, techniczno–inżynieryjnych, ekologicznych, społeczno-politycznych, sportowo-rekreacyjnych i prozdrowotnych, będących elementem struktury turystyki