Module learning outcome data:
Code:
M_U002
Category:
Skills
Module:
Field exercises on Tourist attractions of Poland
Learning outcome:
Posiada praktyczne umiejętności planowania i prowadzenia trasy turystycznej i umie dostosować się do zmian wynikających z przyczyn niezależnych, np. warunków atmosferycznych
Connections with FLO:
  • TR1A_U06
    Potrafi identyfikować możliwe zagrożenia w procesie organizacji i obsługdze ruchu turystycznego i podróżniczego na różnych etapach świadczenia usług
  • TR1A_U10
    Posiada praktyczne umiejętności organizacji i obsługi imprez turystycznych
  • TR1A_U12
    Potrafi dostosować swoje kwalifikacje do potrzeb różnych form ruchu turystycznego