Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Field exercises on Tourist attractions of Poland
Learning outcome:
Potrafi wykorzystać nabyte umiejętności i wiedzę dla potrzeb turystyki
Connections with FLO:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce