Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Zajęcia terenowe z nauk o Ziemi w turystyce
Learning outcome:
Student ma wiedzę w zakresie budowy geologicznej i litostratygrafii, genezy i środowisk sedymentacji
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej