Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
Zajęcia terenowe z nauk o Ziemi w turystyce
Learning outcome:
Student potrafi rozpoznawać i opisywać podstawowe skały osadowe, magmowe i metamorficzne oraz pracować samodzielnie w terenie, pobierać i opisywać próby geologiczne
Connections with FLO:
  • TR1A_U01
    Posiada umiejętność obserwacji i interpretacji podstawowych zjawisk zachodzących w turystyce