Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Landscape of the World
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje krajobrazu oraz jego elementy
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego