Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
Zajęcia terenowe z nauk o Ziemi w turystyce
Learning outcome:
Student zna formy ochrony przyrody nieożywionej i obiekty geoturystyczne, potrafi określić kryteria ustanawiania i metody waloryzacji
Connections with FLO:
  • TR1A_W02
    Ma podstawową, uporządkowaną i opanowaną wiedzę i terminologię dotyczącą turystyki i rekreacji wraz z wybranymi elementami wiedzy z zakresu nauk społecznych, przyrodniczych, rolniczych i kulturze fizycznej