Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
Landscape of the World
Learning outcome:
Zna i potrafi scharakteryzować krajobrazy naturalne Polski
Connections with FLO:
  • TR2A_U01
    Posiada ogólną umiejętność analizowania zjawisk turystycznych i formułowania wniosków przyczynowo-skutkowych
  • TR2A_U07
    Posiada umiejętność poszukiwania, gromadzenia i przetwarzania informacji wraz z pogłębioną oceną zjawisk turystycznych i doborem metody badawczej