Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
Bliski Wschód - kultura i społeczeństwo
Learning outcome:
Zna i potrafi wyjaśnić podstawowe pojęcia z zakresu geografii politycznej, socjologii, polityki krajów regionu bliskowschodniego.
Connections with FLO:
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego