Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
attractions and facilities of spa resorts
Learning outcome:
Zna i rozumie kryteria podziału walorów turystycznych i uzdrowiskowych oraz ich rodzaje, jak również zna i rozumie kryteria podziału i rodzaje infrastruktury i usług uzdrowiskowych
Connections with FLO:
  • TR2A_W04
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
  • TR2A_W10
    Posiada różnorodną wiedzę o roli i sposobach wykorzystania bazy materialnej i środków transportu w systemie turystycznym
  • TR2A_W13
    Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego