Module learning outcome data:
Code:
M_W004
Category:
Knowledge
Module:
attractions and facilities of spa resorts
Learning outcome:
Zna i rozumie metody pomiaru atrakcyjności walorów turystycznych i uzdrowiskowych
Connections with FLO:
  • TR2A_U02
    Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
  • TR2A_W01
    Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
  • TR2A_W02
    Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach pomiędzy turystyką i rekreacją, a naukami społecznymi, przyrodniczymi, rolniczymi oraz naukami o zdrowiu i kulturze fizycznej