Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
health tourism products
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia i klasyfikacje z zakresu produktów turystyki uzdrowiskowej
Connections with FLO:
  • TR2A_W08
    Posiada szczegółową wiedzę o zasadach tworzenia produktu turystycznego