Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
health tourism products
Learning outcome:
Zna i rozumie strukturę produktu turystyki uzdrowiskowej
Connections with FLO:
  • TR2A_W08
    Posiada szczegółową wiedzę o zasadach tworzenia produktu turystycznego
  • TR2A_W13
    Posiada szczegółową wiedzę o realizacji różnych form ruchu turystycznego