Module learning outcome data:
Code:
M_U001
Category:
Skills
Module:
health tourism products
Learning outcome:
Umie określić poszczególne wymiary (poziomy postrzegania) w strukturze produktu turystyki uzdrowiskowej
Connections with FLO:
  • TR2A_U02
    Potrafi określić strukturę produktu turystycznego dla różnych segmentów rynku
  • TR2A_U03
    Potrafi zarządzać produktem turystycznym w tym wykorzystując nowe technologie informatyczne
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych