Module learning outcome data:
Code:
M_W001
Category:
Knowledge
Module:
management of a spa resort
Learning outcome:
Zna podstawowe pojęcia, definicje i klasyfikacje z zakresu zarządzania firmą uzdrowiskową
Connections with FLO:
  • TR2A_W15
    Posiada pogłębioną wiedzę o najnowszych metodach planowania, organizacji i zarządzania w przemyśle turystycznym