Module learning outcome data:
Code:
M_W002
Category:
Knowledge
Module:
management of a spa resort
Learning outcome:
Zna i rozumie procesy i zjawiska związane z zarządzaniem firmą, jak również przebieg procesów w usługowym łańcuchu wartości
Connections with FLO:
 • TR2A_W01
  Posiada kompleksową wiedzę dotyczącą wybranych obszarów, dziedzin i dyscyplin naukowych dotyczących podróżowania, turystyki, rekreacji i innych usług czasu wolnego
 • TR2A_W04
  Posiada pogłębioną wiedzę o relacjach między turystyką i innymi usługami czasu wolnego, a ich otoczeniem
 • TR2A_W09
  Posiada różnorodną wiedzę o sposobach utrzymania i/lub poprawy stanu zdrowia człowieka poprzez turystykę i inne usługi czasu wolnego
 • TR2A_W11
  Posiada pogłębioną wiedzę o funkcjonowaniu przedsiębiorstwa turystycznego w warunkach gospodarki rynkowej