Module learning outcome data:
Code:
M_W003
Category:
Knowledge
Module:
management of a spa resort
Learning outcome:
Zna metody pomiaru jakości/satysfakcji klienta w uzdrowisku i narzędzia poprawy jakości w obsłudze klienta
Connections with FLO:
  • TR2A_W14
    Zna zaawansowane metody i narzędzia badawcze stosowane do opisu i analizy zjawisk turystycznych